نگارش پایان نامه با موضوع الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و گفتار اول:الزامات سلبی در این گفتار به بحث در خصوص الزامات سلبی پلیس در مرحله کشف جرم می‌پردازیم و بصورت موردی نسبت به توضیح هر کدام می‌پردازیم: الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصونیت از دخالت اغیار […]