منابع پایان نامه – پایان نامه ها درباره الزامات ایجابی پلیس در حفظ حقوق شهروندی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار دوم : الزامات ایجابی

در این گفتار به الزاماتی می پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به  این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت، تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی، برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می پردازیم:

الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب

مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد.  عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .

در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.

ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام                     

این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال،  اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم  برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.

ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی)  و حق داشتن وکیل 

حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده  است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور  به سخن گفتن کرد[۱] در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند  هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.

در خصوص  داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.

د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی 

احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد. [۲]  احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای  توضیحات  می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.[۳] احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.

متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.

جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.

هـ)تسریع در بازجویی

پایان نامه ها

پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.

 


و)حفظ اسرار حرفه ای

هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.[۴]

در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی

متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.

از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.

 

ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان

پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.

ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین

قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.

بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.

ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی

ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.

مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴  قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.

همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.

مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع

در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.

شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.

مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. [۵]

گفتار اول: الزامات سلبی

در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده شاهد و مطلع می پردازیم:

الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده

هدف اصلی از نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده و در راستای کرامت و شأن انسانی او است. در بندهای ۴ و۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده و به ترتیب مقرر می دارند :

بند ۴: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

بند۶: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

اصل ۱۶ اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته:

کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرار گیرند تا نسبت به نیازهای بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آن ها باشند. معمولا پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزهدیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به این امور در درجه اول اهمیت قرار دارد.

ماده ۲ نظام نامه رفتاری ضابطین دادگستری با لحنی کلی و عام نسبت به همه ضابطین مقرر داشته: ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذاشته و حقوق انسانی تمام اشخاص را حفظ و پاسداری کنند.

 

ب)افشاء نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده

در بسیاری از موارد برای ارائه ادله و اثبات آن، بزهدیدگان ناگریز از ارائه اطلاعات و مدارک شخصی و خانوادگی خود هستند از این رو کلیه مراجع از جمله پلیس باید با مد نظر داشتن حق حفظ اسرار بزه دیده کلیه اقدامات خود را طرح ریزی کنند. البته خاطر نشان می شود که ضمانت اجرایی مناسبی به منظور رعایت این حق نسبت به بزه دیدگان وجود ندارد لذا تضمین این حق مستلزم اهتمام قانونگذار به این موضوع می باشد.

منظور از افشاء نکردن اسرار و اطلاعات امور شخصی و خانوادگی و مسایلی نظیر مسایل شرعی (اعمال منافی عفت) و. . . می باشد. بند ۱ و۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکامی را در این خصوص مقرر کرده است.

ج) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده

منظور از پرونده، پرونده تحقیقات مقدماتی می باشد چرا که حوزه فعالیت پلیس عموماً در تحقیقات مقدماتی و با ارجاع امر از سوی مقام قضایی است. ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته: شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رو نوشت بگیرد. هر چند این امر عموماً در مراجع قضایی صورت می گیرد اما پلیس نیز با آگاهی از این موضوع و کسب اجازه از مقام قضایی باید بستر مناسبی برای بزه دیده در این زمینه مهیا کند. شاید بتوان با تفسیر موسع بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۷۸ نیز به این مورد اشاره کرد. این بند مراجع قضایی و پلیس را ملزم کرده که انجام تحقیقات ،کشف جرم و . . . با رعایت قوانین و مقررات بوده و به صورت شفاف انجام شود. تأکید بند مذکور بر شفافیت، نشان از عدم پنهان کاری (که در برخی موارد با نقض مقررات نیز توأم است) دارد. یکی از راهکارهای نیل به شفافیت نیز اطلاع و آگاهی از اقدامات انجام شده است.

در این جا پیشنهاد می شود که به پلیس آموزش های لازم در این زمینه داده شود و تا حدودی اختیارات قانونی به منظور نیل به این هدف داده شود.

 

د)عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت

اقتضای عدل و داد آن است که اجرای آن نیز توأم با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. از این رو از پلیس نیز بعید است که به نام حفظ و اجرای عدالت، برای آنکه به اهداف خود (از جمله اخذ اطلاعات از شاهد یا مطلع) برسند به طرقی که استفاده از آن ها برای دیگران ممنوع است توسل جویند.

در این خصوص اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر داشته:

هر کونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرا یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

تأکید قانون اساسی در اصل ۳۸ به دو موضوع شکنجه و اجبار بسیار متناسب و به جا بوده و با قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر، مواردی چون اجبار روحی و روانی (که غیر از شکنجه جسمانی است) نیز مشمول ممنوعیت مقرر در این اصل خواهد بود. متأسفانه در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هیچگونه ضمانت اجرایی برای تخطی از این اصل در مورد شاهد در نظر گرفته نشده است.

 • آخوندی ، محمود، پیشین، جلد پنجم، ص ۸۵..

۱-رضوی ، محمد، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری، چاپ اول، دانشگاه علوم انتظامی، ص ۱۵۲ .

۲-شهری ، غلامرضا و دیگران، نظریات اداره حقوقی در امور کیفری، جلد اول، نشر روزنامه رسمی، ۱۳۷۳، ص ۴ .

 • رهبری حق ، زمان، پیشین ، ص ۷۸ .
 • جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، پیشین، صص ۶۵۹ و ۳۷۳ .

آرشیو پایان نامه – پایان نامه الزامات ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه‌دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جویی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

پایان نامه ها

الزامات ایجابی

در این گفتار به بررسی الزامات  ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی می پردازیم:

الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی

تضمین امنیت بزه دیده از حقوق شهروندی آنان بوده و صرفنظر از جرم ارتکابی باید تضمین شود و قانونگذاران باید در پی اتخاذ سیاست ها وتدابیری باشند که به این هدف به صورت کلی جامه عمل بپوشانند. تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی به برگزاری یک دادرسی عادلانه کمک می نماید و با این تضمین از ارتکاب مجدد جرم  و بازگشت به دوره انتقام خصوصی جلوگیری خواهد شد.

هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری یا حقوق کیفری دشمن محور تعبیر می شوند، ضرورت وجودی این حق و رعایت آن اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریسم، قاچاق انسان، پولشویی، فساد اداری در سطح وسیع ویا جرایمی که توسط یقه سفید ها ارتکاب می یابند، قانونگذاران به سوی رعایت این اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند به عنوان مثال می توان به اتخاذ تدابیری چون پوشاندن صورت شاهد یا ادای شهادت بدون حضور فیزیکی شاهد و عدم شناسایی او که حق جرح را توسط شخص تحت تعقیب مخدوش می کند اشاره کرد.

در مقررات و قوانین داخلی مقررات مدونی را در این خصوص نداریم به جز قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که بصورت کلی تأکید نموده است. ماده ۱۴ این قانون مقرر داشته:

هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

صرفنظر از متروک بودن قانون مزبور و اینکه به صورت کلی احکامی را مقرر کرده است، باید قانونگذار در پی نهادینه کردن تدابیر خاص نسبت به این موضوع باشد. به طوریکه فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزهدیده سابق ، امنیت بزه دیده به صورت تقنینی تضمین شود.

ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی

شاهد و مطلع باتوجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع امر، اطلاعاتی را در اختیار مراجع رسمی از جمله پلیس قرار داده اند لازم است که نسبت به تضمین امنیت آنان تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. حق جرح شاهد اقتضاء دارد که در تفهیم اتهام به شخص تحت تعقیب ، کلیه دلایل و مدارک به همراه موضوع اتهام به او تفهیم شود. در این میان ممکن است یکی از دلایل اتهام ، شهادت شاهد باشد. از این رو حق جرح (که از حقوق شخص تحت تعقیب است) اقتضاء دارد که شاهد و اطلاعات وی به طور واضح و شفاف به شخص تحت تعقیب معرفی و ارائه شود. با عدم انجام این امر در واقع حق جرح شخص تحت تعقیب و به نوعی حق دفاع او را مخدوش کرده ایم.اما به هر ترتیب انجام این کار و به قصد احترام به حق دفاع شخص تحت تعقیب نباید باعث اضرار به شاهد یا امنیت خود و خانواده اش شود. از این رو پلیس یا سایر مراجع باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا این دو جنبه متعارض را با یکدیگر جمع کنند.

اهمیت این حق به ویژه در برخی از جرایم امروزی مشهود تر است. از جمله این جرایم می توان به پولشویی، فساد مالی ، تروریسم جرایم ارتکابی توسط بزهکاران یقه سفید، جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان یا مواد مخدر اشاره کرد چرا که عموماً ارتکاب این جرایم به صورت باندی، هدفمند و از نظر زمانی طو لانی مدت است. گروه مجرمانه سازمان یافته بوده و با اطلاعات و بار مالی زیادی اقدام به ارتکاب جرایم مورد نظر می کنند. همچنین اکثر این جرایم مرزهای ملی را در نور دیده و در سطح بین المللی ارتکاب می یابند. از این رو بسیاری از کنواسیون های بین المللی یرای مبارزه با این جرایم و یا پیشگیری موثر از آن ها در پی نهادینه کردن تدابیری بوده و راهکارهایی را پیشنهاد می کنند.

 

دانلود مقالات : بررسی حقوقی انواع پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرم

۱-پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند [۱]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.

جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی  از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند [۲].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.

۲-پیشگیری وضعی

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. [۳]

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع  جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه  ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: “پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه” . [۴]

هدف پیشگیری وضعی تأثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط  وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.

پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:

 1. جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.
 2. ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.
 3. در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.
 4. وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.
 5. پیشگیری وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.

لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:

 1. هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.
 2. طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.
 3. ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.

تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:

کلارک می گوید:

“پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان  های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.

پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :

۱- به اشکال خاص توجه دارد؛

۲- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛

۳- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.[۵]

۱- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .

۲-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰-  ۱۹۹ .

 • نجفی ابرند آبادی ، علی‌حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .
 • ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال ۱۳۷۶ ، ص ۴۲ .
 • گوردون هیوز ، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، مدرنیته اخیر) ، ترجمه علیرضا کلدر و محمد تقی جعتایی ، سازمان بهزیستی ،۱۳۸۰ ، صفحات ۸۹-۸۸ . 

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

پایان نامه در مورد  بررسی حقوقی انواع پیشگیری از جرم

گفتار دوم:انواع پیشگیری  

دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.

الف)پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع  پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

 

ب)پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این  خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه  است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. [۱]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

 

 • دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۴- ۵ . 

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

پایان نامه با موضوع نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم


پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .

با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری

در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:

گفتار اول : مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “[۱] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …

هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :

دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :

“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.[۲]

ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:

“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته  شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.[۳]

 • معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر ۱۳۶۳ ، ص ۹۳۳ .
 • نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره ۱۹/۲۰ بهمن و اسفند ماه ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.
 • گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، تهران : مترجم سال ۱۳۷۰ ، ص ۱۳۳ . 

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

نکات مهم درباره تعمیر تلوزیون در منزل

فرض کنید با هزاران ذوق و شوق، تلویزیونی خریده‌اید که سالیان سال برایتان کار کند، اما ناگهان تلویزیون به مشکل میخورد، مات میمانید که چه اتفاقی افتاده است؟ چرا تصویر یا صدا ندارد؟ و مشکلاتی از این قبیل که امکان دارد برای هر تلویزیونی به وجود بیاید. شاید اولین فکر در این مواقع این باشد که به چه کسی و کجا خبر بدهم؟

 

تعمیر تلویزیون که روشن نمی‌شود

برای رفع مشکل روشن نشدن تلویزیون خود، مراحلی که در ادامه بیان می‌کنیم را انجام دهید؛

 • در این مورد حتما چک کنید پریز و یا محافظ برق مشکلی نداشته باشد، بعد دستگاه را به برق مستقیم وصل کنید تا متوجه شوید ایراد از محافظ است یا تلویزیون؟
 • دقت کنید در برخی مدل‌های قدیمی، یک کلید پاور (دکمه روشن و خاموش) پشت یا زیر دستگاه قرار دارد، که لازم است آن را روی حالت روشن قرار دهید، پس حتما دکمه‌ی پاور دستگاه را چک کنید .
 • اگر دیدید که فقط لوگوی ال جی را نشان می دهد و دیگر تصویر نمی‌آید، حتما باید کار را به کاردان بسپارید تا تلویزیون به صورت تخصصی چک شود.
 • اگر به طور کلی برق وارد دستگاه نمیشد، دستگاه هایی مثل محافظ برق را از تلویزیون جدا کنید و آن را جداگانه بررسی کنید که سالم است یا نه؟ شاید ایراد اصلا از محافظ برق باشد.

 

تعمیر تلویزیون که تصویر ندارد

زمانیکه تلویزیون شبیه به رادیو شده و فقط صدا داریم، برای رفع مشکل آن و تعمیر تلویزیون کافیست در ادامه با ما همراه باشید.

 • در گام اول برای تعمیر تلویزیون چک کنید که تلویزیون روشن باشد.
 • در مرحله بعد، دکمه منو(Menu) یا دکمه Home را روی کنترل فشار دهید و چک کنید تصویر منو ظاهر می گردد یا خیر؟ اگر تصویر منو روی تلویزیون ظاهر شد، با ورودی‌های دیگر مثل فلش، HDMI و… چک کنید.
 • اما گاهی ممکن است گزینه صرفه جویی در مصرف برق، روی حالت ” نمایشگر خاموش ” باشد که با زدن یکی از دکمه‌ها تصویر مجدد نمایش داده می‌شود ؛
 • در صورتی که تصویر وجود دارد اما کم نور است، سه بار پشت سرهم دکمه mute روی کنترل را فشار دهید، تا تنظیمات تصویر بازنشانی شود و در صورتی که موفق نشدید وارد قسمت تنظیمات بشوید، گزینه صرفه جویی در مصرف برق را خاموش کنید و حالت تصویر را روی درخشان قرار دهید .

بعد از انجام دادن این مراحل اگر هنوز تلویزیونتان تصویر ندارد، برای تعمیر تلویزیون باید از کارشناسان حرفه‌ای کمک بگیرید، تا با شناخت دقیقی که از قطعات تلویزیون دارند، عیب اصلی را پیدا کرده و تعمیر تلویزیون را انجام دهند.

تعمیر تلویزیون که صدا ندارد

برای تعمیر تلویزیون ال جی که صدا ندارد، انجام مراحل زیر می‌تواند ایراد را رفع نماید؛

 • ابتدا چک کنید تلویزیون در حالت بدون صدا (Mute) نباشد.
 • بررسی کنید در قسمت منوی صدا ، خروجی صدای تلویزیون، روی حالت بلندگوی تلویزیون قرار داشته باشد.
 • مرحله بعد بررسی نمایید که تلویزیون در ورودی‌های دیگر صدا دارد یا خیر؟ می‌توانید از فلش یا اتصال دستگاه جانبی دیگری از طریق کابل HDMI ، برای بررسی این مورد استفاده نمایید.

در صورتی که این موارد را چک کردید و مشکل برطرف نشد، برای تعمیر تلویزیونی که صدا ندارد، باید دستگاه توسط تکنسین‌های متخصص بازدید شود.

صدای تلویزیون ضعیف است

درصورتیکه که صدای تلویزیون ال جی ضعیف است یا کاهش یافته، در قدم اول برای تعمیر تلویزیون، حالت صدا را در منوی صدا، بر روی حالت استاندارد قرار دهید تا صدا را در بهترین حالت را چک کنید.

ممکن است به دلیل کیفیت پایین صدای شبکه‌ها، صدای تلویزیون ضعیف باشدپس صدا را در شبکه های مختلف بررسی کنید .

بعضی از دستگاه‌ها، بسته به مدل دارای باندهای 6 ، 10 و یا 20 وات هستند، که پایین بودن صدا در این مدل ها کاملا طبیعی است. برای بهتر شدن صدای تلویزیون، پیشنهاد میکنیم از سینمای خانگی یا ساندبار استفاده کنید. اما برای استفاده از سینمای خانگی، باید توجه کنید که آیا دستگاه پورت خروجی صدای مورد نیاز را دارد یا خیر؟

 

آب خوردگی پنل تلویزیون

آب خوردگی در تلویزیون می‌تواند علت های مختلفی داشته باشد، که اغلب آن‌ ها از عدم استفاده درست از تلویزیون ناشی می‌شود. اما شایع ترین علت آب خوردگی تلویزیون به دلیل نگهداری و تمیز کردن نادرست آن می‌باشد.

آب خوردگی پنل تلویزیون گاهی حین تمیز نمودن دستگاه اتفاق می‌افتد. طبق دفترچه راهنمای دستگاه، باید مایع تمیز کننده را بر روی پارچه بپاشید. سپس فقط پارچه را به آرامی و با احتیاط بر روی ماژول بکشید. اما باید بگوییم که متاسفانه برخی افراد، مستقیما مایع تمییز کننده را روی ماژول می‌پاشند و فکر عواقب بعد از آن را نمی‌کنند، که خود همین کار باعث نفوذ مایع به داخل تلویزیون می‌شود و نهایتا خرابی ماژول، خطوط نازک یا پهن عمودی روی تلویزیون را در پی دارد. این مشکلات نیاز به بررسی و تعمیرات تلویزیون دارد.

 

آب خوردگی پنل تلویزیون را می‌توان در زمره شایع‌ترین اشکالات پیش آمده در این دستگاه قلمداد کرد. در صورت آبخوردگی پنل (چه کم و زیاد) توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر دستگاه را خاموش کرده و با کارشناسان تعمیر تلویزیون تماس بگیرید. در صورت بی‌توجهی به این مسئله و ادامه کار با دستگاه، تلویزیون با اشکالاتی در تصویر و صدا مواجه خواهد شد که برخی از آنها عبارتند از:

ظاهر شدن خطوط رنگی عمودی در صفحه نمایش، مشاهده هاله نواری سفید رنگ بر روی تصویر، قطع شدن تصویر پس از مدت زمانی کوتاه با وجود شنیدن صدای تلویزیون و مواردی از این دست. در صورت آب خوردگی پنل تلویزیون و مشاهده نشانه‌های پیشین در دستگاه، به احتمال قوی صفحه نمایش تلویزیون دچار آبخوردگی شده و نیازمند تعمیر است. قویاً توصیه می‌شود جهت تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون از راهکارهایی چون سشوار کشیدن و انتقال حرارت به دستگاه خودداری کنید؛ چه این کار خرابی‌های پیش آمده در دستگاه را دوچندان می‌کند.

تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون

متأسفانه در صورت بالا بودن میزان آبخوردگی، امکان تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون وجود ندارد. ضمن آنکه، در غالب موارد به دلیل بی‌توجهی کاربران، و عدم مراجعه زودهنگام به تعمیرگاه، تعمیر پنل آبخورده تلویزیون، تنها با تعویض آن امکان امکان‌پذیر می‌گردد. (تعویض پنل تلویزیون نیز هزینه بالایی می‌طلبد –چیزی حدود ۷۰درصد از هزینه خرید یک تلویزیون- از همین رو غالب کاربران، خرید یک تلویزیون نو را به تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون ترجیح می‌دهند).

البته در شرایطی که کاربر آگاهانه عمل کند و بلافاصله پس از آبخوردگی دستگاه، تلویزیون را خاموش کرده و به یکی از مراکز مجاز در حوزه تعمیر تلویزیون مراجعه کند، احتمال آنکه بتوان تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون را با موفقیت به انجام رساند بالاست. در این صورت توصیه می‌شود به مراکزی مراجعه شود که از تجهیزات پیشرفته جهت این کار نظیر بندیگ ماشین برخوردار باشند.

تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون با بندینگ ماشین

تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون در مرکز سخت افزار ایران با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات این حوزه نظیر بندینگ ماشین انجام می‌پذیرد. استفاده از بندینگ ماشین به ویژه زمانی صورت می‌گیرد که دستگاه در اثر آبخوردگی با مشکل سولفاته شدن فلت‌های COF درگیر شده باشد. بندینگ ماشین با دارا بودن سیستم‌های پیشرفته‌ای چون لنز اپتیکال، صفحه کوارتز، پمپ‌های تصفیه هوای پیشرفته، دستگاه گرمادهی پیشرفته میکروسکپی، ابزارآلات دقیق جهت تنظیم زوایای X,Y,Z، سیستم مانیتورینگ لمسی، سیستم کنترل هوا پیشرفته، سیستم گرمادهی برای ACF، فیکسچرهای پیشرفته برای COF و امکانات پیشرفته دیگر قابلیت تعمیر انواع LCD تلویزیون در سایزهای مختلف را داراست. جهت تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون، از پمپ های فشار هوای پیشرفته بندینگ ماشین استفاده شده، و پس از وارد کردن هوای تمیز و خشک به دستگاه، با استفاده از نوارهای کوارتز و همچنین سنسورهای پیشرفته دما در ابزار گرما دهی، اتصال مابین COF، ال سی دی و PCB برد فراهم می‌گردد.

آب خوردگی پنل تلویزیون به چه معناست؟

منظور از آب خوردگی پنل تلویزیون، ورود رطوبت به این دستگاه –حالا به هر شکل و به هر میزان- است. مشکلاتی از قبیل شرجی بودن هوا، نفوذ مایعات در هنگام تمیز کردن پنل، ورود و خروج هوای مرطوب و ریخته شدن آب بر روی تلویزیون امکان سولفاته کردن دستگاه و برد را بسیار بالا می برد. در صورت خیس شدن تلویزیون می‌بایست بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و از روشن کردن مجدد آن خودداری کنیم. در صورتی که تلویزیون در زمان خیس شدن خاموش است آن‌را به همان حالت رها کرده و به هیچ عنوان روشن نکنیم زیرا پنل های ال سی دی و ال ای دی به شدت در مقابل رطوبت آسیب پذیر هستند. نکته آخر آنکه قویاً توصیه می‌شود جهت تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون از راهکارهایی چون سشوار کشیدن و انتقال حرارت به دستگاه خودداری کنید؛ چه این کار خرابی‌های پیش آمده در دستگاه را دوچندان می‌کند.

چه چیزی باعث می شود تبلیغات بازاریابی خوبی شود؟

تبلیغات نمایش مستقیم پاسخ همه عصبانیت است و با آمدن تعطیلات ، آگهی دهندگان برای بازپس گیری ، لیست های عمیقی را بر اساس رفتار کاربر و فعالیت سایت ایجاد می کنند. اما خود تبلیغ چیست؟ مهم است که اطمینان حاصل کنید که پیام تبلیغاتی شما از نظر آسانسور فروش برای هر یک از مخاطبان سفارشی شما بهترین شانس را به شما می دهد. این نکات را برای خلاقیت تبلیغ مجدد دینامیت دنبال کنید.

عصبانی

ادعاگر

بخش بندی بخش بزرگی از تبلیغات نمایشگر است ، به ویژه اگر اهداف شما بر پاسخ مستقیم متمرکز باشد. ایجاد لیست های تقسیم شده بخش آسان (معمولاً) است. استفاده از اطلاعات مربوط به اعضای لیست جداشده در پیام رسانی و ایجاد آگهی ، اغلب در مواردی است که توپ افت می کند.

تبلیغاتی ایجاد کنید که با هر مخاطب تقسیم شده طنین انداز شود. تو در مورد آنها چه میدانی؟ تصاویر را بگنجانید و آنچه را که مستقیماً با سن ، جنس ، مکان و علایق بخش صحبت می کند ، کپی کنید.

اگر در اینجا به صورت کور پرواز می کنید ، یک راه عالی برای جمع آوری اطلاعات ، راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی در زمینه گوگل AdWords و بررسی گزارش عملکرد قرارگیری است تا ببینید چه نوع سایت هایی از کاربران بازدید می کنند. اطلاعات موجود در این گزارش در اصل سابقه مرورگر قسمت کاربری است که شما هدف قرار داده اید. به آن سایتها نگاهی بیندازید و بر اساس محتوا که بازدید کنندگان از شما دوست دارند ، برای تبلیغ خلاقانه خود الهام بگیرید.

قدرتمندترین جنبه بازپرداخت دانشی است که شما در بخش کاربر بر اساس رفتار آنها در وب سایت خود دارید. از این اطلاعات در تبلیغات خود خلاقانه استفاده کنید! از تصاویر آشنا استفاده کنید و از آنچه می دانید استفاده مجدد از بخش شما در سایت شما و کارهایی که انجام داده اید کپی کنید.

آیا این بخش بدون تکمیل خرید محصول خاصی را در سایت شما مشاهده کرده است؟ آیا این بخش از ابزاری در سایت شما استفاده کرده است؟ تبلیغات خود را به گونه ای ایجاد کنید که آنها این اطلاعات را به کاربر خاص تحویل دهند تا آنها را مجدداً برگردانند و تراکنش را انجام دهند. فقط مراقب باشید که از خط داخل قلمرو تبلیغاتی خزنده عبور نکنید.

جدول /

مشارکت

چه در مورد پیشنهادات؟ آیا ارائه رشوه به مشتریانی که با رفتار خود در سایت شما ، نسبت به محصول یا خدمات شما ابراز علاقه دارند ، منطقی است؟ بله ، درست است برای رشوه دادن مشتریان خود برای بازگشت و خرید.

شرکت Yankee شمع این کار را با بازپرداخت مشتریانی که کالای مورد نظر خود را در سبد خرید خود قرار داده اند انجام داد اما با ارائه ۱۰ دلار تخفیف حداقل ۲۵ دلار از خرید آنها پیگیری نکرد. آنها توانستند ۱۰٪ از کاربران ۴۱k مورد نظر خود را برای بازگشت و خرید دریافت کنند. اگر از من بخواهید یک کمپین بد نیست!

دلار

فراموش نکنید ، این رسانه هنوز تبلیغات نمایش داده است. این بدان معنی است که شما تجربه مرور برنامه ریزی شده کاربران را قطع می کنید. کپی آگهی شما هنوز هم نیاز به ایستادگی دارد و مخاطب هدف خود را از کاری که انجام می دهند به صورت آنلاین منحرف کند. آنها به طور خاص به دنبال شما نیستند. باید بازوهای خود را در هوا موج بزنید و توجه آنها را جلب کنید. اطمینان حاصل کنید که از صفحات ، مکانها ، از رنگ ها ، تصاویر و عناوین متنوعی استفاده می کنید.

برنامه ریزی

همچنین ، فراموش نکنید که سکوی عقب افتادگی خود را در نظر بگیرید. اگر در حال تبادل فیس بوک (FBS) هستید ، از چهره ها و تصاویر افراد در تبلیغ خود خلاق استفاده کنید!

مارک تجاری نام تجاری نشده

تبلیغات بازاریابی مجبور به مارک گذاری هستند. از آنجا که مخاطبی که هدف شما قرار گرفته است از سایت شما بازدید کرده است ، آنها به عنوان یک برند با شما آشنا هستند. این بدان معنا نیست که شما باید تبلیغی را اجرا کنید که فقط مارک آن باشد. باید فراخوان عمل را به همراه تمام نکاتی که در بالا توضیح داده شد را به خاطر بسپارید.

بهترین فرصت ممکن را برای مبارزات انتخاباتی خود بدست آورید و تبلیغاتی ایجاد کنید که برجسته باشد ، توجه را به خود جلب کند ، آشنا باشد و مستقیماً با بخش هدف خود صحبت کند.

چه نکات خلاقانه تبلیغاتی دارید؟ به اشتراک گذاری آنها را در نظرات!

چه می شود اگر شما می توانید از کارهای روزمره صرفنظر کنید و به سمت وسایل گرم بروید؟

توجه: این مقاله شامل ارجاع به دسک تاپ پیشرفته رتبه بندی وب است ، نسخه ای که دیگر در حال توسعه فعال نیست.

در واقع ، من معتقدم که این رایج ترین مشکل در زندگی ما است.

کارهای بسیاری وجود دارد که شما نیاز دارید و می خواهید انجام دهید ، اما این فقط زمان کافی نیست. بعضی اوقات احساس می کنید که کتاب خوبی می خوانید و یا فیلم آرامش بخش می بینید ، یا شاید فقط مدتی را با خانواده و دوستان خود گذرانید.

اما کارهای زیادی باید انجام شود. بعضی اوقات کارهایی که دوستش دارید ، به یک بار تبدیل می شود.

زمان کافی وجود ندارد …

اگر بتوانید راهی پیدا کنید که در کار خود موثرتر باشید ، این مشکل حل می شود.

اما تنها اگر می توانستید راهی برای از بین بردن تمام آن کارهای غیرضروری که روزانه دارید پیدا کنید و روی چیزهای مهم متمرکز شوید.

به عنوان یک SEO ، شما روزانه با برخورد با بسیاری از مشتریانی که مشتاق دریافت اطلاعات جدید درباره وب سایت های خود هستند ، با این مشکل روبرو هستید. هر یک از مشتری های شما به توجه ویژه ای نیاز دارند.

شما باید داده های آن را بدست آورید ، گزارشی تهیه کنید ، آن را تجزیه و تحلیل کنید و توصیه هایی ارائه دهید. مشتریان شما انتظار دارند اطلاعات دقیقی از شما داشته باشند و آنها به توصیه شما اعتماد می کنند.

چون این همان چیزی است که آنها به شما می پردازند ، درست است؟ حتی اگر وقت کافی برای فکر کردن برای هر یک از مشتری های خود ندارید ، باید وقت بگذارید و آنها را ناامید نکنید! در غیر این صورت ممکن است مشتری های خود را گم کنید.

اما به اندازه کافی با شکایت!

شما باید قدم بردارید و کاری در این باره انجام دهید! در واقع ، به روزرسانی مشتریان با داده های جدید نباید خیلی سخت باشد ، درست است؟

چگونه می خواهید انگشتان دست خود را ببندید و بدون در نظر گرفتن تعداد مشتری های شما ، کار خود را انجام دهید؟ خوب به نظر می رسد؟

خوب ، رتبه بندی وب پیشرفته به شما کمک می کند تا گزارش را به یک فرآیند خودکار تبدیل کنید. می توانید گزارش ها را یک بار تنظیم کنید ، و Advanced Web Ranking آن را از آنجا می گیرد.

مثلاً بیایید بگوییم که شما می خواهید گزارش (تغییرات رتبه بندی از هفته گذشته برای وب سایت آنها) را برای همه مشتریان خود ارسال کنید؟ به نظر کار زیادی میاد؟ خوب ، این دیگر نخواهد بود زیرا شما مجبور نیستید برای هر مشتری جداگانه این کار را انجام دهید.

شما می توانید یک بار الگوی گزارش را بسازید و از آن برای سایر پروژه های خود استفاده کنید. برای این کار کافی است هنگام ایجاد یک الگوی گزارش جدید ، گزینه [گزارش را در همه پروژه ها (الگوی جهانی) در دسترس قرار دهید] بررسی کنید و آن را برای همه پروژه های دیگر خود در دسترس خواهید داشت.

این بدان معناست که ، حتی اگر ده یا یکصد مشتری داشته باشید ، فقط یک بار کار را انجام می دهید!

وقت آن است که اقدامی انجام دهیم!

رتبه بندی وب پیشرفته این گزارشات را به تنهایی تولید و ارسال می کند. شما فقط باید وظیفه ONCE را تنظیم کنید و گزارش ها به صورت خودکار به کلیه مشتریان شما ارسال می شود. به طور همزمان!

شما باید از دکمه برنامه زمانبندی از نوار سمت چپ استفاده کنید ، [تولید گزارش برنامه زمانبندی] ، [ایجاد گزارش برای چندین پروژه] را انتخاب کنید ، پروژه هایی را که تولید می کنید گزارش ها را انتخاب کنید و سپس گزارش های مورد نظر خود را انتخاب کنید. دوست دارند فرستاده شوند.

برای ارسال خودکار گزارش از طریق ایمیل به مشتری های خود ، باید اطمینان حاصل کنید که لیست ایمیل های مشتریان خود را نیز در قسمت [ارسال ایمیل به:] از قسمت [ارسال گزارش از طریق ایمیل] اضافه کرده اید. ، هنگام ویرایش گزارش.

نسل این گزارش ها و ارسال آنها می تواند در هر دوره زمانی که دوست دارید تکرار شود. جادوگر برنامه زمانبندی شما را از طریق فرآیند تنظیم فراوانی کار راهنمایی می کند.

انجام این کار کمتر از یک دقیقه زمان خواهد برد و گزارشات بیشتری را که می خواهید برای مشتریان خود در هر زمان که بخواهید ارسال خواهید کرد.

این بدان معناست که می توانید به وب رتبه بندی پیشرفته بگویید که حالا چه کار کنید و گزارش های به روزرسانی را برای هفته ها ، ماه ها یا کل سال پیش رو خواهید داشت!

کارهای ساده و در عین حال وقت گیر وجود دارد که می توانید به راحتی آن را به شخص دیگری واگذار کنید تا انجام دهد. و چرا اجازه نمی دهیم که رتبه بندی پیشرفته وب دوست مفیدی باشد که شما به آن نیاز دارید؟

نظرات و افکار؟ من از شنیدن آنها هیجان زده ام ، بنابراین خجالتی نباشید و در بخش زیر دیوانه شوید!

اعتبار عکس: واسیلنا

تلفن هوشمند پیکسل جدید گوگل برای سئو سئو چه کاری انجام خواهد داد

اگر به گوشی هوشمند جدید پیکسل گوگل توجه نکردید ، مطمئناً باید توجه کنید. ممکن است سئو را با چند ویژگی اصلی مانند دستیار گوگل و بهینه سازی جستجوی صوتی دوباره تغییر دهد.

گوشی هوشمند پیکسل توسط Google نیز عملکرد خوبی در بازار دارد. پس از هفته اول پیکسل ، مطابق مقاله Forbes ، سهم بازار آن به ۰٫۰۱۶ درصد رسید. و پیکسل XL به ۰٫۰۲۰ درصد رسید. این مطمئناً با مقایسه با شماره های Nexus 6P شروع بسیار خوبی است.

به نظر می رسد وقتی برای اولین بار به پیکسل نگاه می کنید ، شبیه سایر تلفن های هوشمند ابتکاری رده بالای بازار است.

با این حال ، این اولین گوشی هوشمند گوگل است که انفرادی را توسعه داده است. این یک جهش بزرگ از اولین مدل های اندرویدی و Nexus است ، به خصوص وقتی که تشخیص تلفن از آنجا که پیکسل ۱۰۰ درصد Google است ، می باشد.

رهبران صنعت فناوری حتی خاطرنشان کردند که پیکسل:

اولین تلفن ساخته شده توسط گوگل در داخل و خارج است.

با وجود طراحی ظریف پیکسل ، ممکن است سئو را برای همیشه تغییر دهد. این می تواند ارتباط زیادی با تجزیه و تحلیل Google و نحوه استفاده کاربران از بهینه سازی جستجوی صوتی داشته باشد.

تلفن هوشمند گوگل Pixel درباره چیست ، و آیا می تواند سئو را متحول کند؟

تلفن هوشمند گوگل Pixel همه چیز در مورد دید شرکت برای راه اندازی خدمات جدید است. خدماتی مانند صدا دستیار گوگل و بستر VR Daydream. این نوآوری ها به طور بالقوه صنعت تلفن های هوشمند را تغییر می دهد.

همچنین از صفحه نمایش AMOLED و پوشش Gorilla Glass برخوردار است و این امر را برای بسیاری از متعصب های فناوری بسیار گران قیمت و در عین حال غیرقابل مقاومت می کند. اشاره ای به صفحه لمسی سنسور اثر انگشت برای راحتی یک دست برای سلفی های فرصت طلبانه نیست.

قیمت

این نوآوری در حال تغییر بازی با آن دسته از سلفی های دست متوقف نمی شود. گوگل Pixel همچنین در گزینه های جستجوی صوتی جدید که ممکن است باعث تغییر انقلابی در سئوی موبایل شود ، در حال استفاده است. و دستیار گوگل در حال پاسخگویی به نیازهای کاربران تلفن همراه است.

موبایل

دستیار اختصاصی Google برای پیکسل دارای مزایا و مشکلات برای سئو است

مشکلات

یک ویژگی بارز تلفن هوشمند پیکسل Google دستیار گوگل است. این ویژگی فقط در Pixel و Pixel XL موجود است و ممکن است یک نکته اصلی خرید باشد. با این وجود ، این ویژگی ممکن است تلاشهای سنتی سئو را در معرض خطر قرار دهد.

استفاده از فرمان صوتی از زمان Siri و Microsoft Cortana مایکروسافت رو به افزایش است. براساس ژورنال موتور جستجو ، ۵۵ درصد از نوجوانان و ۴۱ درصد از بزرگسالان روزانه از چت صوتی استفاده می کنند. و اعداد همچنان در حال افزایش هستند.

به گفته جیسون دمرز در Forbes ، این می تواند سئو سنتی را در معرض خطر قرار دهد. هرچه ویژگی های گفتگوی صوتی و عملکردهای صوتی مانند دستیار گوگل دقیق تر می شوند ، کاربران بیشتر به آن اعتماد خواهند کرد. از این گذشته ، هیچ کس دوست ندارد تایپ کند. در حقیقت ، نرخ خطا از ۲۰ درصد به هشت درصد در دو سال گذشته است.

قطعاً تشخیص صدا در حال تبدیل شدن به درک صوتی است. بهشاد بهزادی ، مهندس اصلی Google زوریخ ، گفت:

هدف گوگل تبدیل جستجوی صوتی به یک دستیار نهایی تلفن همراه است که به شما در زندگی روزمره شما کمک می کند ، بنابراین می توانید روی چیزهای مهم متمرکز شوید.

حرکت به سمت درک صوتی همچنین روش استفاده از کلمات کلیدی را تغییر می دهد. یکی از گرایشهای SEO که در SMX West 2016 مورد بحث قرار گرفت جستجوی صوتی بود و اینکه چطور واقعاً می تواند آینده SEO باشد.

سئو هایی که از استراتژی های بهینه سازی جستجوی صوتی استفاده می کنند ممکن است در آینده نزدیک سود زیادی کسب کنند. با این حال ، تغییر در تاکتیک های SEO می تواند خبر خوبی برای محتوا باشد. از آنجا که درک صدا به جای تایپ کردن آنها ، به نحوه صحبت کردن کلمات کلیدی به شدت متکی خواهد بود.

پیکسل و جستجوی صوتی گوگل ، کلید واژه سئو را تغییر می دهد استراتژی سئو

گوگل Pixel واقعاً جستجوی صوتی را در اولویت قرار داد. آنها به جای استفاده از ساختارهای گفتار سفت و سخت برای اجرای ویژگی جستجوی صوتی آن ، از یک روش مکالمه استفاده کردند. و این همان چیزی است که ممکن است استراتژی های سنتی سئو را تغییر دهد.

گفتن ساده ، صحبت کردن بسیار آسان تر و کارآمدتر از تایپ کردن است. هزاران سال و نسل Z می توانند از گوگل Now ، Cortana و Siri برای درخواست کردن استفاده کنند. – مایکل پگز از هافینگتون پست.

جستجوی صوتی به دلیل دقت و صحت بهبود یافته یقیناً محبوبیت زیادی پیدا می کند. برای پاسخگویی به تقاضا ، گوگل در حال توسعه قابلیت های موتور جستجوی گفتار طبیعی است. این امر منجر به ادغام گفتار طبیعی در تلاشهای کلید واژه SEO می شود.

به عنوان مثال ، اگر در سیاتل به دنبال آب و هوا می گشتید ، مننوع ght ، “آب و هوا سیاتل” .

نکات سئو درباره پیکسل گوگل شما باید بدانید

درک نشانه گذاری طرحواره

این ویژگی HTML اساساً به موتورهای جستجوگر در درک زمینه در محتوا کمک می کند. این مسئله در هنگام استفاده از راهبردهای SEO صوتی مفید است.

مطالعه انجام شده توسط Searchmetrics نشان داد:

بیش از یک سوم نتایج جستجوی گوگل شامل Snippets Rich است که توسط Schema پشتیبانی می شود ، اما تنها ۰٫۳٪ وب سایت ها از ابزار Schema تأیید شده گوگل استفاده می کنند.

تمرکز روی واقعیت ها

برخلاف راهبردهای سنتی سئو ، جستجوی صوتی شامل افرادی است که ، چه چیزی ، کجا ، زمان و چرا. این امر به ویژه برای سئو هایی که می خواهند رتبه جستجوی وب سایت خود را ارتقا دهند ، بسیار مهم است. داشتن صفحه سؤالات متداول که به آن کلمات اساسی سؤال می پردازد باعث می شود تلاشهای SEO شما در هنگام انقلاب جستجوی صوتی تقویت شود

کلمات کلیدی با باد طولانی مدت آینده SEO

کاربرانی که به جستجوی صوتی علاقه مند هستند ، به جای کلمات کلیدی با دم کوتاه از جملات استفاده می کنند. سئوهایی که از کلمات کلیدی با دم بلند استفاده می کنند ، می توانند نتایج سئو مورد نظر خود را بدست آورند. به این فکر کنید که چگونه می توانید از جستجوی صوتی استفاده کنید و مجموعه جدیدی از کلمات کلیدی خود را خواهید داشت.

در تقریباً در هر مورد ، چنین جستجوهای بسیار مشخصی به مراتب بیشتر از جستجوهای عمومی است که تمایل دارند بیشتر به نوع تحقیقاتی که مصرف کنندگان معمولاً قبل از تصمیم گیری خرید انجام می دهند ، به فروش تبدیل شوند. – استفان ماهونی ، ناشر اخبار موتور جستجو.

میکرووداده های محتوای خود را بهینه کنید

اطمینان حاصل کنید که وب سایت و محتوا خود از نقشه های XML استفاده می کند و به اطلاعات موقعیت مکانی خود نیز تمرکز می کند. طبق گفته موتور جستجوگر ، این پاسخ سریع در مورد شغل شما می دهد. این امر منجر به خرید یا موارد زیر می شود ، بنابراین استراتژی SEO خود را قدرتمند کنید و از میکروداده ها به نفع خود استفاده کنید.

همه آنچه Glitters برای سئو Pixel Google سئوی طلایی نیست

با این وجود ، هنوز هم برخی از مشکلات گوگل باید در رابطه با پیکسل برطرف شوند. روزنامه International Business Times داستانی را در مورد هک شدن پیکسل در مدت زمان ۶۰ ثانیه نشان داد. با این حال ، این داستان افزود:

هکرها نه تنها تلفن پیکسل ، هکرها همچنین با موفقیت مرورگر Safari به روز شده اپل را که فقط در ۲۰ ثانیه در حال اجرا بر روی MacOS Sierra بود هک کردند.

هک

و همیشه در مورد مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری وقتی به تلفن های هوشمند تازه راه اندازی شده توجه می شود. آخرین فراخوان سامسونگ یک نمونه برجسته است. Pixel و قابلیت جستجوگر صوتی سنتی سئو که مانع از آن می شود ، مطمئناً به آزمایش تشخیص گاه به گاه نیاز دارند.

پیکسل Google مطمئناً روش شرکت فناوری برای کاهش وابستگی خود به اندروید و سامسونگ است. همچنین ممکن است دارای ویژگی هایی باشد که می تواند با آیفون اپل رقابت کند. و کاربران قطعاً خواستار ویژگی های جستجوی صوتی بیشتری هستند.

نظرسنجی در مورد جستجوی صوتی توسط Google ، برخی از آمارهای بسیار قانع کننده را ارائه می دهد که باعث تقویت انقلاب SEO صدا می شود. از جمله دلایلی که بزرگسالان از جستجوی صوتی استفاده می کنند ، ۷۶ درصد می گویند که این کشور ایمن تر است ، ۶۲ درصد می گویند که این کارآمدتر است و ۸۵ درصد نیز می گویند آینده است. با وجود قدرت ابتکاری فعلی ، کاربران جستجوی صوتی هنوز هم می خواهند ویژگی تلفن هوشمند گوگل Pixel برای یافتن کلیدها و کنترل از راه دور تلویزیون باشد.

آنچه گوگل Hummingbird چیست و نیست

وقتی Google در جشن تولد پانزدهم تولد خود اعلام کرد که یک الگوریتم جستجوی جدید به نام Hummingbird حدود یک ماه قبل راه اندازی شده است ، بسیاری از افراد در صنعت جستجو سر خود را خراشیده و سعی می کنند دقیقاً درباره گوگل درباره چه چیزی صحبت کنند. بدیهی است که این متفاوت از به روزرسانی های گذشته بود ، زیرا “بروزرسانی” تقریباً از همه محبوب ترین انجمن ها ، وبلاگ ها و رهبران صنعت سؤال نشد.

چگونه یک الگوریتم جدید جستجو گسترده می تواند بیش از ۹۰٪ از جستجوها را تحت تأثیر قرار دهد بدون اینکه یک اجتماع آنلاین گسترده واقعاً متوجه شود؟

از آنجا که Hummingbird متفاوت است. این یک چیز تازه و جدید است: به روزرسانی در یک الگوریتم قبلی که در کارهایی که گوگل می خواهد بطور مؤثرتر امروز و آینده انجام دهد محدود شده است. “جدید” غالباً افراد را به بیرون می راند ، و این اطلاعیه دارای SEO از سراسر جهان بود که به طرز وحشیانه ای سعی در کشف جزئیات بیشتر برای اطلاع رسانی به مشتری در صورت انتظار انتظار بازدید ترافیک از حیوان به ظاهر بی ضرر داشتند.

حتی اگر اطلاعات زیادی منتشر شده و موضوع آن بارها و بارها پوشش داده نشده است ، هنوز هم سردرگمی در مورد اینکه Hummingbird چیست و چه چیزی نیست ، وجود دارد و من در اینجا هستم تا به برخی از متداول ترین سؤالات در مورد آنچه Hummingbird چیست و چیست؟ نیست

Hummingbird یک الگوریتم جدید است – من همچنین شنیده ام که آن را “پلت فرم” ای از اریک Enge خوانده است – که به Google کمک می کند تا از طریق فهرست چند میلیارد دلاری خود برای مرتب سازی بهتر اطلاعات از طریق صفحه فهرست چند میلیارد دلاری خود ، مرتب شود. سریعتر این یک نسخه به روزرسانی در الگوریتم جستجوست و بسیار بزرگتر از به روزرسانی های گذشته است که جنبه های کوچکتر جستجو را نشان می دهد.

دلار

به روزرسانی Hummingbird پاندا یا پنگوئن نیست.

باز هم ، این یک الگوریتم فردی نیست. پاندا و پنگوئن – اگرچه صنعت را تحت تأثیر قرار دادند و بر هزاران وب سایت اسپم تأثیر منفی گذاشتند – الگوریتم های فردی بودند که به موضوعات بسیار ویژه ای پرداختند. از آنچه ما می دانیم ، Hummingbird راهی را که موتور جستجو اطلاعات را از فهرست آنها برای یک پرس و جو معین خارج می کند ، تغییر می دهد. فقط برای اطمینان: این یک جریمه یا به روزرسانی الگوریتم کوچک نیست که قصد دارد وب سایت های خاصی را هدف قرار دهد و چیزی شبیه پاندا یا پنگوئن نیست. فهمیدن؟ خوب ، بیایید ادامه دهیم

اسپم

کلمه بزرگ یک کار بزرگ است.

۹۰٪ از نمایش داده شد ، ها؟ خوب من در مورد شما نمی دانم ، اما من تغییرات زیادی در SERP های من نمی بینم. اما شرکتی به اندازه Google بزرگ و موفق نمی باشد از هیچ چیز سود بزرگی بگذارد. در جایی که واقعاً انتظار داریم تأثیر Hummingbird را ببیند در آینده است. احتمالاً افرادی را شنیدید که به جستجوی معنایی ، داده های طرحواره ای و موتورهای جستجو می پردازند که سعی می کنند محتویات نمایه شده خود را بهتر بشناسند. Hummingbird به بهبود درک هدف کاربر هنگام جستجو کمک خواهد کرد ، و ما در حال حاضر شروع به دیدن این مورد در عمل می کنیم.

به عنوان مثال ، اگر “باراک اوباما” را جستجو می کنید ، از طریق نمودار دانش که به شما در مورد رئیس جمهور فعلی ما می گوید ، نتیجه بسیار خاصی می گیرید. بعداً ، اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر هستید ، انجام سؤالات ساده مانند “چه کسی همسر اوست” و “امروز او کجا صحبت می کند” ممکن است منجر به این شود که اطلاعات مربوط به متن در صدر SERP های شما باشد. این نتایج برای این نمایش داده شدگان مکالمه است که گوگل در تلاش است نتایج خود را بهبود بخشد. انتشار و پیشرفت Hummingbird باید سرانجام به روزهای جستجوهایی مانند “کفش سیاه فروشی امروز در شهر نیویورک” پایان دهد زیرا زمینه جستجوی شما (شخصی سازی ، موقعیت مکانی ، تاریخچه جستجو و غیره) از قبل فهمیده شده و نتایج را بطور خودکار محدود می کند.

Hummingbird به معنای پایان سئو نیست.

من واقعاً نمی خواستم این را لحاظ کنم ، اما مجبورم مرا سرزنش نکنید ، درصد افرادی که هنوز به اندازه کافی ادم سفیه و احمق هستند را سرزنش کنید تا در مورد آن صحبت کنند.
احمق

این بروزرسانی برای کاربران مناسب است.

نظریه پردازان توطئه وجود دارند که ادعا می کنند هر بروزرسانی Google خود خدمت می کند و فقط برای افزایش سود آنها انجام می شود. من نمی خواهم در آن پرچم شرکت کنم ، با این وجود استدلال می کنم که Hummingbird تجربه کاربر را بهبود می بخشد و بهترین نتایج را سریعتر به آنها می دهد. موتورهای جستجو نه تنها زمینه سؤالها را بهتر درک می کنند ، بلکه توانایی ایندکس کردن و درک موجودات در صفحات وب را نیز بهبود می بخشد.

هدف گوگل به جای اینکه فقط تعداد کلمات کلیدی و داده های پیوندی را که شامل کلماتی است که جستجو کرده اید ، پردازش و اندازه گیری کنید ، این است که درباره زمینه موردی که جستجو می کنید اطلاعات بیشتری کسب کنید و بتوانید مستقیماً به آدرس خود پاسخ دهید. قصد این چیزی غیر از پیش بینی من نیست ، اما من انتظار دارم که نمودار دانش و جعبه های پاسخ سریع فوراً به تکامل و پیشرفت در کیفیت زودتر از دیرتر ادامه یابد. آیا اخیراً تیم ورزشی مورد علاقه خود را جستجو کرده اید؟

ورزش

Hummingbird قطعاً در مورد کلمات کلیدی نیست.

یک بحثی که من شنیده ام که نمی فهمم فایده ای است که کلمات کلیدی با دم کوتاه و / یا دم بلند از به روزرسانی Hummingbird کسب می کنند. من همچنین گفتگو درمورد رابطه Hummingbird با (ارائه نشده) را دیده ام.

چی؟

این درک وجود دارد که جستجوی معنایی و درک سوال کاربر بخشی از این معادله است ، اما افراد در صنعت سئو در تلاشند تا آن را در مورد نوع کلمه کلیدی که افراد با آنها جستجو می کنند ، بیان کنند و من فقط آن را دریافت نمی کنم. اگر فکر می کنید Hummingbird در مورد کلمات کلیدی است ، شما این نکته را از دست نمی دهید.

این الگوریتم جستجوی جدید قصد دارد زمینه جستجوها را بدون در نظر گرفتن آنچه از کلمات کلیدی استفاده می شود درک کند. این که آیا این فقط یک نام یک تیم ورزشی است یا این سؤال ، “پاهای یک ساق پا چقدر طول دارد؟” الگوریتم Hummingbird پاسخی کیفی تر از همیشه خواهد داد. به یاد داشته باشید مردم ، در مورد درک عمیق تر و توانایی یادگیری دستگاه و درک چگونگی دستگاه است ، نه تعداد کلمات کلیدی شما برای جستجوی آنها استفاده می کنید.

زرشک باعث افزایش پتانسیل رسانه های اجتماعی در جستجوی ارگانیک می شود.

رسانه های اجتماعی تاکنون یک مشکل اساسی برای موتورهای جستجو بوده اند. زمینه پیرامون سهم اجتماعی بسیار متفاوت از پیوند از وب سایت به وب سایت دیگر است و موتورهای جستجوگر پردازش زمان دشواری دارند و میزان عظیمی از داده های موجود در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی را ارزیابی می کنند. سوالی که موتورهای جستجو می خواهند پاسخ دهند این است: “چگونه سیگنال های رسانه های اجتماعی باید در الگوریتم جستجو نقش داشته باشند؟”

ممکن است فکر کنید که این باید یک فرایند ساده باشد ، اما Google اعتراف کرد موتور جستجوی قدیمی – پیش از Hummingbird – به معنای واقعی کلمه قادر به مدیریت و پردازش سیگنال های رسانه های اجتماعی به روشی مؤثر نبوده است. به روزرسانی در الگوریتم ، Google را قادر به انجام این کار می کند ، اما این لزوما به این معنی نیست که آنها یک برنامه فعلی را دارند. اما اگر ایجاد گوگل+ به شما رسانه های اجتماعی نگوید و از نتایج جستجو تأثیر بگذارد ، مطمئناً Hummingbird باید چنین باشد. مراقب تغییرات قابل توجه در SERP ها در رابطه با رسانه های اجتماعی در هفته ها ، ماه ها و سال های آینده باشید.

این اطلاعیه نباید استراتژی SEO شما را تغییر دهد.

اگر اطلاعات قبلی هنوز به شما توجه نکرده اند ، بگذارید واضح باشم: اگر سئو را به روش صحیح انجام می دهید ، دلیلی برای تغییر استراتژی شما وجود ندارد. تعریف آنچه که “راه صحیح” برای تمرین سئو است خارج از محدوده این پست وبلاگ است ، اما اگر به دنبال یک تعریف بسیار سریع هستید: موارد خوب و منحصر به فردی را برای مخاطبان خود ایجاد کنید ، آن را جلوی افراد مناسب بگیرید. ، و این کار را انجام دهید اگر بیشتر به آنچه کاربران می توانند از وب سایت شما بدست آورند و نه به همان اندازه گوگل که کاربران را برای کلمات کلیدی خاصی (رتبه بندی با نام مستعار) ارائه می دهد ، بیشتر تمرکز می کنید ، ادامه دهید.

Hummingbird به سئو کمک می کند تا به رشد خود ادامه دهد.

غذای نهایی نهایی Hummingbird Google به نقل از دیوید آمرلند در اعلامیه اولیه کاملاً خلاصه می شود:

“سئو سریع اکنون کاملاً در گذشته است.”

الگوریتم جستجوی گوگل بهتر ، پیچیده تر و کارآمدتر شده است و در حالی که سئو های کلاه سیاه همیشه سعی می کنند ، بازی الگوریتم به طور فزاینده ای دشوار می شود. با بزرگ شدن این الگوریتم ، بهترین سئو ها نیز به این دلیل که استراتژی های بازاریابی خود را به گونه ای تحقق می بخشند که به بهترین وجه از ارزش جستجوی ارگانیک برخوردار شوند.

Hummingbird تکامل هیجان انگیز گوگل است و من مشتاقانه منتظر هستم که چگونه آن را تحت تأثیر جستجو پیش بینی ، جستجوی صوتی ، قالب و چیدمان خود SERP ها ، و تأثیر رسانه های اجتماعی بر خود الگوریتم جستجو (فقط برای نام بردن چند مورد) قرار دهد.

این پست وبلاگ تنها تفسیر Hummingbird نیست.

 

 • سؤالات متداول: همه چیز درباره الگوریتم جدید گوگل “Hummingbird” | Land Engine Land
 •  

 • Hummerbird چه می گوید؟ | نابینای پنج ساله
 •  

 • Hummingbird Unleashed | موز
 •  

 • چرا الگوریتم جدید Hummingbird جدید Google خبر خوبی برای سازندگان جدی برای مطالب است | Copyblogger
 •  

 • گوگل Hummingbird و کلمه کلیدی: آنچه باید برای ماندن جلوتر بدانید | Land Engine Land
 •  

 • گوگل Hummingbird: قبل از جستجو هیچ جایی انجام نشده است | سیم کشی