« یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات»
قرآن کریم
« دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرکرد »

تأئیدیه صلاحیت علمی پایان نامه دکترای حرفه‌ای

عقاید و نظرات مطرح شده در این پایان نامه مستقیماً به نگارنده آن مربوط است و این دانشگاه آماده پذیرش پیشنهادهای منتقدین محترم می‌باشد.

دکتر ابراهیم رحیمی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شهرکرد

پایان نامه تحصیلی آقای بهنام نمازی خوراسگانی در جلسه مورخ 31/06/1393 متشکل از استادان زیر با درجه بسیارخوب و نمره 95/17 مورد تأیید قرار گرفت.

1- دکتر مجید غلامی آهنگران استاد راهنما امضاء
2- دکتر عزت اله فتحی هفشجانی استاد مشاور امضاء
3- دکتر عبدالرسول نامجو استاد داور امضاء
دکتر مهرداد یادگاری دهکردی
رئیس دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

تعهد نامه

عنوان پایاننامه: ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

اینجانب بهنام نمازی خوراسگانی دانشجوی دکترای رشته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تحت راهنمایی دکتر مجید غلامی آهنگران متعهد می‌شوم:

– نتایج ارائه شده در این پایاننامه حاصل مطالعات علمی و عملی اینجانب بوده، مسئولیت صحت و اصالت مطالب مندرج را به طور کامل بر عهده میگیرم.
– در خصوص استفاده از نتایج پژوهش‌های محققان دیگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.
– کلیه حقوق معنوی این اثر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق دارد. مقالات مستخرج از پایاننامه، به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (Islamic Azad University-Shahrekord Branch) به چاپ خواهد رسید.
– حقوق معنوی تمام افرادی که در دست آمدن نتایج اصلی پایاننامه تأثیر گذار بودهاند در مقالات مستخرج از آن رعایت خواهد شد.
– در خصوص استفاده از موجودات زنده یا بافتهای آنها برای انجام پایاننامه، کلیه ضوابط و اصول اخلاق مربوطه رعایت شده است.

31/06/1393
بهنام نمازی خوراسگانی

مالکیت نتایج و حق نشر
• کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، برنامههای رایانهای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثالث نیست.
• استفاده از اطلاعات و نتایج این گزارش نهایی بدون ذکر مرجع مجاز نیست.

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی
8- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

تقدیم به پدرم ، او که سنگین ترین بارهای زندگی را بر دوش می کشد وهمچون شمعی می سوزد تا من از گرمی و روشنی آن بهره گیرم. دست پرمهرش را می بوسم شاید اندک مرهمی باشد بر زحمات بی انتها و پنهانش .

تقدیم به مادرم ، او که آموزگار گذشت و فداکاری است ، اوکه اسطوره صبر و شکیبایی است .مادرم لحظه لحظه دل نگرانیهایت را در به ثمر رسیدنم سپاس می گویم .

تقدیم به همسرم ، او که بودنم را با لطفش، کوتاهیم را با بزرگواریش ، ناملایماتم را با صبرش و بدیهایم را با گذتش بخشید او که زندگی ام را امید بخشید .

با سپاس و قدردانی فراوان از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مجید غلامی ، بزرگواری که بی هیچ دریغی لحظات ارزشمندشان را در اختیار بنده گذاشتند و با راهنمایی های خود باعث به سرانجام رسیدن این موفقیت شدند .

با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر عزت الله فتحی که افتخار شاگردی در محضرشان را داشتم و در بحث مشاوره این پایان نامه بر عهده ایشان بود .

سپاس از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نامجو که علاوه بر افتخار شاگردی زحمت داوری و راهنمایی هایی در مباحث مختلف پایان نامه بر عهده ایشان بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، خارج از خانه، مصرف کننده

و با سپاس از همه آنهایی که به من آموختند و تعالی مرا انتظار کشیدند .

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول «مقدمه و طرح تحقیق»
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- مروری بر سابقه تحقیق 4
1-4- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق 6
1-4-1- اهداف تحقیق 6
1-4-1-1- هدف کلی 6
1-4-1-2- اهداف جزئی 6
1-4-2- فرضیات تحقیق 6
1-4-3- سئوالات تحقیق 6
1-5- روش تحقیق و پژوهش 7
فصل دوم « کلیات »
انگل‌ها و بیماری‌های طیور و سایر پرندگان 9
2-1- انگلهای خارجی 9
2-1-1- ساسها 9
2-1-2- شپشهای گزنده 9
2-1-3- مگسهای سیاه 10
2-1-4- مایت‌های ماکیان 10
2-1-5- لارومایت ها 10
2-1-6- سوسک بستر و لارو آن آلفیتوبیوس دپاپرینوس 11
2-1-7- مایت‌های پر و مایت‌های ایجادکننده پرریزی 11
2-1-8- مایت‌های زیر پوستی 11
2-2- انگل‌های داخلی 12
2-2-1- کیسه ملتحمه 12
2-2-2- نای 13
2-2-4- پیش معده 14
2-2-5- سنگدان 14
2-2-6- روده باریک 15
2-2-7- روده کور 16
2-2-8- پوست 17
2-3- بیماری‌های انگلی طیور 17
2-3-1- کوکسیدیوز 17
2-3-2- کریپتوسپوریدیوز 20
2-3-3- هگزامیتیازیس 24
2-3-4- هیستومونیازیس 27
2-3-5- لکوسیتوزئونوز 32
2-4- واکنش زنجیر‌های پلی مراز( PCR ) 35
2-4-1- مواد و وسایل لازم برای انجام برای انجام آزمایش PCR 36
2-4-2- سنتز 36
2-4-3- تشخیص و تجزیه فراورده‌های PCR: 37
فصل سوم «مواد و روش کار»
3-1- نمونه گیری 40
3-2- استخراج DNA از کبد با استفاده از کیت 40
3-3- استخراج DNA از خون با استفاده از کیت 41
3-4- آزمایش PCR 42
3-4-1- روش کار 42
3-5- تهیه ژل آگارز 43
3-5-1- مواد و وسایل لازم 43
3-5-2- روش تهیه بافر (1X) TBEبرای تهیه ژل آگارز 44
3-5-3- روش تهیه ژل آگارز 44
3-5-4- روش انجام الکتروفورز 44
3-5-5- آنالیز محصول PCR: 45
3-6- آزمایشات هیستوپاتولوژی 45
3-6-1- رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E) : 45
3-6-2- روش رنگ آمیزی اسلاید با رنگ (H&E) : 46
3-6-3- تفسیر رنگ آمیزی (H&E) 47
3-6-4- نتایج رنگ آمیزی (H&E) 48
فصل چهارم « نتایج »
4-1- نتایج کیفی مربوط به استخراج DNA 50
4-2- نتایج آزمایشات هیستوپاتولوژی 51

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »
5-1- بحث 53
5-2- پیشنهادات 56
منابع 57

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل 4-1- الکتروفورز محصولات PCR به منظور تکثیر ژن انگل هیستومونیازیس در نمونه‌های خون و کبد بوقلمون بر روی ژل آگارز 1%. 50
شکل 4-2- مشاهده مقاطع انگل هیستوموناد در بین هپاتوسیت‌های کبدی. 51

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 4-1- مقایسه روش ردیابی از طریق PCR و آزمایشات هیستوپاتولوژی 51

چکیده
به منظور ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون‌های کشتار شده در استان اصفهان، 200 نمونه خون و 200 نمونه کبد در کشتارگاه اخذ شد و پس از استخراج DNA، قطعه 550 جفت بازی مربوط به ژن 18SRNA تکثیر شد. علاوه بر آن، نمونه‌های کبد در فرمالین 10% نگهداری و پس از تهیه مقاطع پاتولوژی رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین از نظر وجود انگل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج PCR نشان داد از 200 نمونه خون، 18 نمونه (9%) و از تعداد 200 نمونه کبد، 32 نمونه (16%) از لحاظ هیستوموناس مله اگریدیس مثبت می‌باشد. نتایج هیستوپاتولوژی نشان داد از بین نمونه‌های PCR مثبت 76/11 % در هیستوپاتولوژی مثبت ارزیابی شدند لذا به نظر می‌رسد برای شناسایی هیستوموناس مله اگریدیس PCR از ویژگی بالایی برخوردار می‌باشد.

کلید واژه‌ها : بوقلمون، هیستوموناس مله اگریدیس، PCR، اصفهان.

فصل اول
«مقدمه و طرح تحقیق»

1-1- مقدمه
در دهه‌های اخیر به دلیل رشد جوامع بشری، نیاز به منابع غذایی به خصوص اقلام پروتئینی حیوانی افزایش یافته است وپرورش بوقلمون به طور صنعتی به منظور رفع بخشی از این نیاز در سراسر جهان درحال گسترش می‌باشد.درسال2004 ایالات متحده باتولید 2592000 تن گوشت بوقلمون در رتبه نخست بوده است.درکشور ما نیز پرورش بوقلمون صنعتی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته به طوری که تولید گوشت آن به صور مختلف قطعه بندی شده ویا لاشه قابل عرضه می‌باشد (5).
در ایران صنعت پرورش بوقلمون از سال1355 آغاز گردیده وهرساله به تعداد مزارع بوقلمون درکشور اضافه می‌شود (1).
باتوجه به خصوصیات پرورشی مناسب بوقلمون‌های گوشتی، نظیر میزان وزن گیری، سرعت رشد زیاد (74/10 کیلوگرم در16 هفتگی برای بوقلمون‌های ماده و 39/20 کیلوگرم در20 هفتگی برای بوقلمون‌های نر) ضریب تبدیل غذایی پایین،درصد اندک افت لاشه وارزش غذایی مناسب در مقایسه سایر طیور صنعتی،پرورش این پرنده به طور صنعتی به منظور رفع بخشی از این نیازها در سراسر جهان درحال گسترش است به طوری که در سال 2007 ایالات متحده، اتحادیه اروپا، برزیل و کانادا ازنظر تولید گوشت بوقلمون درسطح جهان به ترتیب دررتبه‌های اول تا چهارم قرار داشتند (7).

1-2- بیان مسئله
هیستومونیازیس 1 بیماری تک یاخته‌ای حاد است. هیستوموناس مله اگریدیس2 تک تاژک است. تک‌یاخته‌های انگلی باعث هپاتیت سکوم می‌شوند.سایت‌های هجومی این انگل سکوم و کبد می‌باشد واختلال گردش خون درمراحل بعدی این بیماری به نظر می‌رسد وباعث یک بیماری سرسیاه در پرنده می‌شود.
در دهه‌های اخیر هیستومونیازیس موجب شده است تا آسیب جدی به صنعت طیور، به ویژه در میان بوقلمون وارد شود. موارد کمی از بروز بیماری در ماکیان نیز گزارش شده است ولی ماکیان به علت مقاومت در مقابل بیماری، بیشتر نقش مخزن بیماری را داشته و در صورت آلودگی به کرم هتراکیس گالیناروم3، نقش مهمی در انتقال بیماری به بوقلمونها بازی می‌نمایند. جوجه بوقلمونها با خوردن تخمهای آلوده هتراکیس به بیماری مبتلا می‌شوند. این بیماری انتشار جغرافیایی وسیعی در دنیا دارد. مشاهدات درمانگاهی وکالبدگشایی در ایران نشان دهنده‌ی حضور بیماری می‌باشد (29).

1-3- مروری بر سابقه تحقیق
در مطالعه‌ای که توسط Cortes و همکاران (2004) در گله جوجه‌های تجاری

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید