PCR در شرایط دمایی زیرانجام شد.
برنامه حرارتی مورد استفاده شامل یک سیکل 95 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه و 38 سیکل تکراری شامل واسرشت سازی در دمای 94 درجه سانتی گراد در 30ثانیه همسرشت سازی در دمای 55 درجه سانتی گراد به مدت 1 دقیقه و گسترش در دمای 72 درجه سانتی گراد برای 1 دقیقه و گسترش نهایی در دمای 75 درجه سانتی گراد به مدت10 دقیقه انجام شد.

3-5- تهیه ژل آگارز
3-5-1- مواد و وسایل لازم
– پودر آگارز (ساخت شرکت Fermentas آلمان )
– بافر1X TBE
– بافر بار گذاری25
-اتیدیوم بروماید
-آب مقطر
-سمپلر در حجم های مختلف
-سر سمپلر زرد و آبی
-دستگاه ماکروویو
-ترازوی دیجیتال
-ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
– قالب و شانه مخصوص ژل
-تانک الکتروفورز
– منبع تنظیم ولتاژ برق26
-دستگاه تصویر بردار ژل27

3-5-2- روش تهیه بافر (1X) TBEبرای تهیه ژل آگارز
مقادیر 99/108 گرم از پودرTris base، 65/55 گرم ازپودر Buric Acid و 44/1 گرم از پودر EDTA را با یکدیگر مخلوط کرده و با آب مقطر به حجم ml1000 رسانده تا TBE (10X) ساخته شود. سپس (10X)TBE را به نسبت1به 10 با آب مقطر مخلوط کرده تا TBE با غلظت 1X تهیه شود.

3-5-3- روش تهیه ژل آگارز
برای ساخت ژل آگارز 1% پودر آگارز را به میزان 3/0 گرم وزن کرده و با ml30 بافر (1X) TBE مخلوط کرده و حرارت داده تا پودر آگارز ذوب شود و در بافر TBE کاملاً حل شود و پس از آنکه حرارت محلول حاصل کاهش یافت مقدار 2 میکرولیتر محلول اتیدیوم بروماید (mg/ml 10) اضافه گردید. سپس محلول حاصل را در قالب مخصوص ژل (Cast) ریخته و شانه ژل (Comb) را جهت تعبیه چاهک داخل ژل قرار داده و اجازه می دهیم تا ژل منعقد شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد دانشگاه آزاد اسلامی، استان اصفهان، ایالات متحده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید